ישראל - סינגפור - תכנית דו לאומית למענקי מחקר ופיתוח (SIIRD)
התכנית מספקת מימון (עד למיליון דולר) לפרויקטים במחקר ופיתוח משותפים בין חברות בישראל ובסינגפור. ניתן להגיש בקשה עד ליום ה-15 ביולי 2015. המועד הבא להגשת בקשות יהיה מיום ה-2 בנובמבר 2015 ועד ל-15 בפברואר 2016.
ישראל - סינגפור - תכנית דו לאומית למענקי מחקר ופיתוח (SIIRD)
1/6/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200