מכרז פומבי להגשת פרויקטים של חלוץ והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית
המטרה הינה לסייע למיזמים שייבחרו, באמצעות השתתפות של עד 50% מהתקציב המאושר (כהגדרת מונח זה להלן) של היזם למטרה זו, כאשר תקרת מענק בודד תהיה עד 1,500,000 ש"ח.
מועד אחרון להגשת הצעות 5 ביולי 2015.
מכרז פומבי להגשת פרויקטים של חלוץ והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית
12/5/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200