האם חברה יכולה לדרוש מעובדים זרים החזר בגין תשלום למס הכנסה, הנובע ממתן נקודות זיכוי שלא היו זכאים להן?
בחוזר עדכון על פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, הדנה בשאלה האם מעסיק רשאי לדרוש מעובדים זרים להשיב לו תשלום אותו עליו להעביר למס הכנסה, כנגד נקודות זיכוי שניתנו להם בטעות.
האם חברה יכולה לדרוש מעובדים זרים החזר בגין תשלום למס הכנסה, הנובע ממתן נקודות זיכוי שלא היו זכאים להן?
11/5/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200