כהונת יו"ר משותף לוועד המקומי ולאגודה הקהילתית - עלולה להוות ניגוד עניינים
בחוזר עדכון בדבר החלטת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, הקובעת, כי כהונה מקבילה כיו"ר הוועד המקומי והאגודה הקהילתית עלולה להוות מצב של ניגוד עניינים מוסדי. מצב בו אדם אחד עומד בראשם של שני גופים, שאחד מהם לקוח והשני ספק שירותים מרכזי, ושאין ביניהם זהות אינטרסים מלאה, הוא מצב מובהק של ניגוד עניינים.
כהונת יו"ר משותף לוועד המקומי ולאגודה הקהילתית - עלולה להוות ניגוד עניינים
19/4/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200