אגודות שיתופיות - חובת הגשת דוחות ופרוטוקולים לרשם
בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות מוטלת חובה על אגודה שיתופית להגיש, לרשם האגודות השיתופיות, אחת לשנה, דוחות כספיים מבוקרים ודוח סקירת מנהלים. כמו כן, יש להגיש לו העתקי פרוטוקולים, כפי שמפורט בחוזר.
אגודות שיתופיות - חובת הגשת דוחות ופרוטוקולים לרשם
14/4/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200