בג"ץ נתן ארכה לשר האוצר בכדי להחליט אודות תוקף תקנות ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים
בחוזרנו 12/15 עדכנו, כי ברית פיקוח יזמה הגשת עתירה לבג"ץ, במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים לתוקף וכן לקיום דיון דחוף בעתירה.
ביום ה-25 במרץ התקיים דיון בבג"ץ, במסגרתו הבהיר בית-המשפט, כי לעמדתו התקנות האמורות בעייתיות. בית המשפט הציע שהתקנות יובאו לעיון מחדש על ידי שר האוצר הנכנס, אשר יודיע, לא יאוחר מיום ה-30 ביוני 2015, האם לדעתו יש להשאיר את התקנות על כנן.
בג"ץ נתן ארכה לשר האוצר בכדי להחליט אודות תוקף תקנות ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים
26/3/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200