הגשת בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת 2010 - 2014
ב-15 למרץ 2015 פרסמה רשות המים את "נוהל הגשת בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת". על פי הנוהל, ישובים שמעוניינים להגיש בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת לשנים 2010 - 2014 נדרשים להגיש בקשה לכך, לא יאוחר מיום 30 באפריל 2015. פרטים בחוזר.
הגשת בקשה לתשלום מופחת בגין שאיבה נוספת 2010 - 2014
26/3/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200