דיווחים כספיים לספקי מים - עדכונים מרץ 2015
בחוזר עדכונים בנוגע לפורמט הדיווח, פחת כלכלי, אגודות מים, "בעל רישיון קטן" ומתן אורכה לדיווח, וכן המלצות להתארגנות לדיווח.
דיווחים כספיים לספקי מים - עדכונים מרץ 2015
19/3/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200