הבהרה בדבר מועדי דיווח של ספקי מים
בחוזר פירוט מועדי דיווח של ספקי מים: דיווח על הכנסות והוצאות, דיווח על כמויות המים ודיווח על מספר נפשות.
הבהרה בדבר מועדי דיווח של ספקי מים
11/3/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200