הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2015
לאחרונה פורסם ברשומות עדכון לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים בגין הוצאות מגורים המוצאות על ידי המעסיק. פרטים בחוזר.
הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2015
9/3/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200