ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2014, למועצה האזורית
את הדוחות הכספים המבוקרים של הוועד המקומי ליום 31 בדצמבר 2014, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2015.
בהתאם להודעת משרד הפנים, על הוועדים המקומיים לערוך את הדוחות הכספיים, באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדוח, שהמשרד הוציא.
ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2014, למועצה האזורית
4/3/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200