הגשת דיווחים לגורמי חוץ על ידי חברי קיבוץ
לאחרונה, מספר הולך וגדל של חברי קיבוץ, נדרשים להגיש הצהרה לגורמי חוץ, ובה דיווח על הכנסותיהם ועל נכסים שברשותם. במקביל, פורסמה הוראת ביצוע של רשות המסים בדבר גילוי מרצון. בחוזר דוגמאות למקרים בהם חברי קיבוץ עשויים להיות מחויבים בהגשת דוח.
הגשת דיווחים לגורמי חוץ על ידי חברי קיבוץ
25/2/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200