חלוקת חשמל ואנרגיה - שנת 2015
תחום האנרגיה, במדינת ישראל בכלל ובתנועה הקיבוצית בפרט, נמצא בהתפתחות מתמדת, ועובר בתקופה האחרונה שינויים מרחיקי לכת, היוצרים הזדמנויות מחד, אולם מאידך מחייבים הערכות נכונה ומתוכננת מראש.
בחוזר סקירה של העדכונים האחרונים בתחומי חברות חלוקת חשמל וסוגיות האנרגיה השונות, הצפויות להשפיע על המגזר הקיבוצי בשנת 2015.
חלוקת חשמל ואנרגיה - שנת 2015
23/2/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200