הקלות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה
בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" - מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פרסם הודעה בדבר הענקת הקלות במסלול מענקים במרכז ההשקעות - לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה. בחוזר עיקרי ההודעה ופירוט עיקרי ההקלות.
הקלות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה
8/2/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200