הערכות לדיווחים כספיים לרשות המים 2014 – 2015
על פי סעיף 26(א) לכללים, על בעל רישיון להגיש לרשות המים עד 15 באפריל דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת.
לקראת מועד הדיווח לשנת 2014 ולקראת השנים הבאות - אנו מציעים לכל ישוב להתארגן לדיווח מסודר על פי דרישות הרשות ובהתאם לפורמט דיווח אחיד. יובהר, כי האפשרות שהייתה קיימת בעבר לשלוח דוח כספי מלא במקום הדיווח, איננה קיימת יותר לגבי שנת 2014 ואילך.
הערכות לדיווחים כספיים לרשות המים 2014 – 2015
28/1/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200