חברות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2015
בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית. גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה בחוזר מידע לגבי התשלום.
חברות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2015
12/1/2015


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200