הקלות במס לתאגידים העוסקים במחקר ופיתוח
החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד-1984, החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 ופקודת מס הכנסה מזכים את העוסקים במחקר ופיתוח בהקלות במס מסוגים שונים.
בחוזר ריכזנו בתמציתיות את עיקרי הנושאים הקשורים להקלות במס, שעל מנת לממשן נדרש לקבל אישור מראש מהמדען הראשי במשרד הכלכלה .
הקלות במס לתאגידים העוסקים במחקר ופיתוח
6/11/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200