מכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים באמצעות האגף לשימור אנרגיה יוצא במכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה ברשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגודי ערים קיבוצים, ומושבים.
צרכני אנרגיה מוזמנים להציע תכנית לפרויקטים שיובילו להתייעלות באנרגיה באמצעות טכנולוגיות כפי שמפורטות בחוזר.
את ההצעות יש להגיש עד ליום ה-13 בנובמבר 2014 בשעה 14:00.
מכרז לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה
19/10/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200