אנרגיות מתחדשות - פוטנציאל טורבינות רוח ועדכונים סולאריים
טורבינות רוח - לאחרונה, אישרה הממשלה את תמ"א המסדירה את היבטי התכנון של טורבינות רוח. אנו סבורים, שלקיבוצים בעלי שטחי רוח טובים (מעל 5 מטר לשנייה), מומלץ לבחון את האפשרות לקדם פרויקטים של רוח, אשר הינם בעלי פוטנציאל כלכלי מעניין.
אנרגיה סולארית - החל משנת 2015, פרויקטים סולאריים יבוצעו בהסדרת מונה נטו, או במכרז תעריפי, כאשר היזם שיציע את תעריף ההזנה לרשת הנמוך ביותר, יקבל מכסה ותעריף צמוד מדד לתקופה של 20 שנה.
אנרגיות מתחדשות - פוטנציאל טורבינות רוח ועדכונים סולאריים
7/10/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200