חשמל מוזל מיצרנים פרטיים - עדכונים
משק החשמל הישראלי נמצא בתהליכים של שינוי מבני הדרגתי, המאפשר ניצול הזדמנויות בתחום האנרגיה והחשמל. בחוזר פירוט והמלצות בהקשר לאפשרויות לרכישה וייצור חשמל מוזל, הנבחנות כיום בתנועה הקיבוצית.
חשמל מוזל מיצרנים פרטיים - עדכונים
11/9/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200