חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - הבהרות והדגשים
חובת הדיווח לגבי שנת 2013, בהתאם לכללים, הינה עד ליום 31 באוגוסט 2014. בעל רישיון, שפנה לרשם האגודות השיתופיות בבקשת ארכה להגשת הדוח הכספי לשנת 2013 - יכול לפנות ולבקש ארכה תואמת גם לגבי הדיווח, בהתאם לכללי המים.
ברצוננו להדגיש, שהדיווח שיוגש צריך לשקף בצורה נאותה ומדויקת ככל הניתן את מכלול ההכנסות וההוצאות של תחום המים בישוב.
חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - הבהרות והדגשים
2/9/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200