הסדר חדש לקבלת קצבת שארים לאלמנים חברי קיבוץ
בימים אלו הושג הסדר עם המוסד לביטוח לאומי לגבי חובות העבר וכן לגבי מבחן הכנסות לאלמנים חברי קיבוצים. תחולת ההסדר מינואר 2012. אלמנים, שתביעתם לקצבת שאירים נדחתה על פי הוראות הנוהל הישן והינם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת קצבה לפי הנוהל החדש - אנו ממליצים להגיש תביעה חדשה לקבלת קצבת שארים. בחוזר תמצית ההסדר.
הסדר חדש לקבלת קצבת שארים לאלמנים חברי קיבוץ
10/8/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200