ועדת הכספים אישרה את תקנות הפיצוי בגין נזק עקיף לעסקים בדרום
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) (תשלום פיצויים) (הוראת שעה), תשע"ד-2014.
מטרת התקנות היא פיצוי בעלי עסקים מאזור הדרום, שנפגעו בשל המצב הבטחוני, ששרר שם החל מיום ה-8 ביולי 2014 ועד ליום ה-31 באוגוסט 2014 או עד לסיום המבצע - המוקדם מביניהם.
במהלך חודש אוגוסט תפרסם רשות המסים הנחיות לאופן הגשת התביעה ומנגנון הפיצוי.
תקנות אלו תחולנה על עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות.
בחוזר דגשים עיקריים למסלולי הפיצוי.
ועדת הכספים אישרה את תקנות הפיצוי בגין נזק עקיף לעסקים בדרום
5/8/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200