ביטוח לאומי - רבעון יולי 2014 - עדכונים
ברבעון יולי 2014 לא חלו שינויים בנתוני השכר הממוצע ובשיעורי דמי הביטוח והם נשארו ללא שינוי. שינויים יחולו בבסיסים רק לאותם משקים שקידמו דוחות כספיים לשנת 2013 ולחלקם גם 2012. לקראת הדיווח הקרוב נעביר אליכם את הבסיסים המעודכנים. בחוזר שיעורי דמי הביטוח (כולל ביטוח בריאות).
ביטוח לאומי - רבעון יולי 2014 - עדכונים
4/8/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200