הערכות לתביעת פיצוי נזק עקיף בגין מבצע "צוק איתן"
בהתאם לסיכום ועדת חוץ וביטחון מיום 16 ביולי 2014, העקרונות למתן פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממבצע "צוק איתן" יהיו בדומה לעקרונות אשר נקבעו במהלך מבצע "עמוד ענן". בהתאם לכך הוועדה האריכה את ההגדרה של "מצב חירום בעורף".
כמו-כן, נקבע כי האוצר יידרש להכיר בישובים הממוקמים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה כיישובי ספר.
מניסיון העבר אנו יכולים להניח, כי לאחר סיום מבצע "צוק איתן", תפרסם רשות המסים הנחיות בנוגע למנגנוני פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים, שינבעו מהלחימה.
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם, כי למרות שהוראות סופיות טרם פורסמו, ישנם מספר צעדים שניתן לנקוט כבר עכשיו, כדי לאפשר את הוכחת הנזק בעתיד – פירוט בחוזר.
הערכות לתביעת פיצוי נזק עקיף בגין מבצע "צוק איתן"
21/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200