הבהרות בנוגע להנחיות לקבלת רישיון קבורה
לאחרונה, נשלחו אליכם הנחיות לקבלת רישיון קבורה מהמשרד לשירותי דת ומהמוסד לביטוח לאומי – בחוזר עדכון בנוגע להנחיות אלו.
הבהרות בנוגע להנחיות לקבלת רישיון קבורה
16/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200