חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - עדכון
ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014". ביום 7 ביולי 2014, פרסמה רשות המים עדכון לכללים לפי הפירוט שבחוזר. כמו כן, בחוזר המלצות לפעולה.
חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים - עדכון
14/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200