מושב אינו יכול למכור מגרש לחברה שאינו שותף במניותיה
בחוזר עדכון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע, כי מושב אינו יכול למכור זכויות חכירה במגרש אותו הוא חוכר מרשות מקרקעי ישראל, לחברה שהוא אינו מחזיק בלפחות 26% ממניותיה. כמו כן, בית המשפט הדגיש שמושב אינו יכול לפעול כנגד מדיניות רשות מקרקעי ישראל.
מושב אינו יכול למכור מגרש לחברה שאינו שותף במניותיה
5/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200