מקדמת מס שבח החלה על רוכש מקרקעין - הוראת קבע
ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע כי חובת תשלום מקדמה בגין מס השבח בו מחויב המוכר ואשר משולמת על ידי הרוכש - תהפך להוראת קבע. כמו כן, נקבעו שינויים באופן תשלום המקדמה. פרטים בחוזר.
מקדמת מס שבח החלה על רוכש מקרקעין - הוראת קבע
5/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200