חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים
על פי סעיף 26 לכללי המים, בעל הרישיון יגיש לרשות המים עד 15 באפריל דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת, מבוקר על ידי רואה חשבון. ביוני 2014, פרסמה רשות המים הודעה על דחיית מועדי הדיווח לשנים 2012, 2013, עד ליום 15 ביולי 2014.
אנו נמצאים כיום בתהליכי בחינה מול רשות המים ומול גורמים נוספים בענף, לצורך בחינת המשמעויות הנגזרות מהכללים, ונפרסם ללקוחותינו הנחיות נוספות לאחר הבחינה שתיערך.
חובת דיווח שנתי של בעלי רישיונות לאספקת מים
5/7/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200