ועד מקומי - הפרדת סמכויות
בחוזר עדכון בדבר פסק דינה של עוזרת רשם האגודות השיתופיות הדן, בין היתר, בהפרדת הסמכויות בין ועד האגודה השיתופית לבין הוועד המקומי, בעיקר כאשר קיימת זהות פרסונאלית בין שני הוועדים.
הדיון נסב סביב חוב חברת האגודה לאגודה, כרשום בספרי האגודה, כאשר החוב מורכב הן מחוב בגין מיסי חבר לאגודה השיתופית והן מחוב לוועד המקומי.
בחוזר עיקרי פסק הדין.

ועד מקומי - הפרדת סמכויות
23/6/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200