מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
ברצוננו לעדכנכם בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה: "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל". הסיוע יינתן באמצעות סבסוד חלקי של עלות שכר עובדים חדשים שנקלטו בעסק החל מתאריך 1 בינואר 2014, כמפורט בחוזר.
מועד אחרון להגשת הבקשות לסיוע הינו ה- 29 ביולי 2014.
מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
15/6/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200