דיווחים לרשם העמותות - תזכורת והנחיות
בהתאם לחוק העמותות על עמותה להגיש דוח כספי ודוח מילולי, לא יאוחר מיום ה- 30 ביוני בשנה שלאחר התקופה המדווחת. כמו כן, עמותה המבקשת תמיכה מהמדינה, צריכה לקבל אישור בדבר ניהולה התקין מרשם העמותות. בחוזר עיקרי ההנחיות והדרישות.
דיווחים לרשם העמותות - תזכורת והנחיות
15/6/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200