מחילה על חוב - לא תמיד חייבת במע"מ
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הקובע כי בנסיבות פסק הדין אין לראות במחילה, עסקה חדשה, החייבת אף היא במע"מ.
מחילה על חוב - לא תמיד חייבת במע"מ
28/4/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200