דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013
לאחרונה פרסמה רשות המסים, הודעה המאפשרת את דחיית המועד האחרון, להגשת הדוח השנתי במס הכנסה, ליחידים לשנת המס 2013:
המועד האחרון להגשת הדוח על ידי יחידים החייבים בהגשת דוח מקוון הינו ה-30 ביוני 2014.
המועד האחרון להגשת הדוח על ידי יחידים החייבים בהגשת דוח, אך אינם חייבים בדוח מקוון, הינו ה-29 במאי 2014.
פרטים נוספים בחוזר.
דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013
10/4/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200