המלצה לסגירת תאגידים שאינם פעילים
בחוזר הפניית תשומת הלב לחשיבות פירוק תאגידים שאינם פעילים עקב הסיבות המפורטות בחוזר, כולל המלצה לפעול בנושא.
הינכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם בכל שאלה או הבהרה.
המלצה לסגירת תאגידים שאינם פעילים
10/4/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200