העברת פעילות רווחית לחברה בהפסדים - מתי תחשב כעסקה מלאכותית?
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט העליון הקובע, כי העברת פעילויות לחברת בת, ללא טעם מסחרי וללא ביסוס להוכחת פעילות עצמאית, תחשב כעסקה מלאכותית.
העברת פעילות רווחית לחברה בהפסדים - מתי תחשב כעסקה מלאכותית?
1/4/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200