המלצת אגודה לתת מגרש בהרחבה - אינה מכירה לעניין מיסוי מקרקעין
בחוזר עדכון בדבר פסק דינה של ועדת ערר שליד בית המשפט המחוזי, הקובע, כי המלצת אגודה שיתופית למתן מגרש בהרחבת המושב למשפחה - אינה נחשבת ל"מכירה" לעניין מיסוי מקרקעין, באם אינה בעלת תוקף מחייב מבחינה משפטית.
המלצת אגודה לתת מגרש בהרחבה - אינה מכירה לעניין מיסוי מקרקעין
30/3/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200