הגדלת הסיוע למימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי, ולמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי
נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית, הצפויה למשק מהחלפת דלקים יקרים בגז טבעי, ולצורך קידום השימוש בו, החליטה הממשלה לתמרץ צרכנים המתחברים לרשת הגז הטבעי, העונים על התנאים שנקבעו. התמריץ יינתן באמצעות השתתפות בעלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי. בחוזר תנאי הסף העיקריים להגשת הבקשה לסיוע.
הגדלת הסיוע למימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי, ולמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי
17/3/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200