הקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית בקיבוצים
בתאריך ה-4 במרץ 2014, התקיים דיון בכנסת בוועדת המשנה לעניין הפנסיה בקיבוץ.במסגרת זו התחייב משרד האוצר להשלים תוך חודשיים את נוסח החוק להקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית לקיבוצים. קרן זו מאפשרת לפתוח מסלול חיסכון קיבוצי מוכר לצרכי מס, כנגד התחייבותו של הקיבוץ לחבריו במסגרת תקנות הערבות הדדית בקיבוץ מתחדש.
בחוזר פירוט העקרונות המוסכמים להקמת הקרן.
הקמת קרן מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית בקיבוצים
17/3/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200