אגודות שיתופיות – הודעה לפני הטלת קנס מינהלי קצוב
ברצוננו להביא לתשומת ליבכם, כי רשם האגודות השיתופיות החל במשלוח התראות לפני הטלת קנס מינהלי קצוב - לכל האגודות שטרם הגישו לו דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2012.
יודגש, כי אי הגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשם האגודות השיתופיות במועד, מהווה עבירה מנהלית, אשר בגינה ניתן להטיל סנקציות כספיות, הן על האגודה והן על כל אחד מחברי ועד ההנהלה.
אגודות שיתופיות – הודעה לפני הטלת קנס מינהלי קצוב
11/3/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200