הרחבת חובת דיווח מקוון למע"מ בשנים 2014 - 2015
בחוזר עדכון על תיקון 44 לחוק מע"מ, המרחיב את החלת חובת הדיווח המקוון בשנים 2014 - 2015.
הרחבת חובת דיווח מקוון למע"מ בשנים 2014 - 2015
25/2/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200