החלת חובת ציון מספר הרישום של הקונה על גבי חשבונית מס
הרינו להזכירכם, כי החל מיום ה-1 בינואר 2014, חלה חובה על עוסק מורשה, בעסקאות בהן סכום המכירה הבודדת עולה על 5,000 ₪ (לפני מע"מ), להכליל בחשבונית המס את מספר הרישום של הקונה/מקבל השירות, כאשר הם: עוסקים, מוסדות כספיים ומלכ"רים.
החלת חובת ציון מספר הרישום של הקונה על גבי חשבונית מס
16/2/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200