האם ניתן לנכות מס תשומות בגין שכירת רכב פרטי להסעת עובדים לביצוע פעולות עסקיות?
בחוזר עדכון בדבר בפסיקת בית המשפט המחוזי, הקובעת כי עוסק אינו יכול לנכות מס תשומות בגין רכישת רכב פרטי לעסקו, מלבד אם מדובר בעסק עליו נאמר בפירוש (בתקנה 14(ב) לתקנות מע"מ), כי ניתן לנכות מע"מ בעבור רכישתו. זאת, גם באם הרכב משמש רק לצרכי העסק.
האם ניתן לנכות מס תשומות בגין שכירת רכב פרטי להסעת עובדים לביצוע פעולות עסקיות?
16/2/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200