הוראות ניהול ספרים - תזכורת
מפאת חשיבות הנושא ולאור ביקורת ניהול ספרים, שנערכה לאחרונה במספר קיבוצים, אנו מבקשים לרענן את הוראות.
על פי הוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף - יש לערוך את ספרי החשבונות של העסק ואת מסמכי התיעוד (אסמכתא) הניתנים בעת עריכת עסקה - בהתאם להוראות.
רישום נכון בהתאם לכללי הדיווח החשבונאי וההוראות - מונע תקלות ועימותים למול שלטונות המס (כולל פסילת ספרים).
יודגש, כי פקודת מס הכנסה מטילה סנקציות על ניהול ספרים שלא בהתאם להוראות החוק. על כן, מומלץ לבדוק שבגין כל הפעילויות שלכם מנוהלים הספרים הנדרשים בהתאם להוראות.
בחוזר תמצית הוראות ניהול ספרים.
הוראות ניהול ספרים - תזכורת
9/2/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200