ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2014 - עדכונים
החל מרבעון ינואר 2014 חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי. בשיעורי דמי הביטוח ייחולו שינויים רק בחלקו של המעסיק בשיעור המלא. אין שינוי בשכר המינימום.
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2014 - עדכונים
23/1/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200