מועצת רמ"י אישרה הסדר ביניים לשיוך דירות בקיבוצים
מועצת מקרקעי ישראל קיבלה ביום 31 בדצמבר 2013, החלטות מהותיות בנוגע לקיבוצים, מושבים ובעלי נחלות. יודגש, כי כל ההחלטות שהתקבלו טעונות חתימת יו"ר המועצה ושר האוצר, במקרים המחייבים זאת. בחוזר עיקרי ההחלטות.
מועצת רמ"י אישרה הסדר ביניים לשיוך דירות בקיבוצים
19/1/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200