הוצאות חכירה לתקופה שעד 49 שנים תותרנה בניכוי בתנאים מסוימים
בחוזר עדכון בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הקובע כי חכירה מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לתקופה שעד 49 שנים, יכולה להיחשב לחכירה תפעולית (תוך שימת לב לפרטי החוזה), ובמקרה כזה תותרנה הוצאות החכירה בניכוי כהוצאה פירותית שוטפת.
הוצאות חכירה לתקופה שעד 49 שנים תותרנה בניכוי בתנאים מסוימים
15/1/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200