אנרגיה סולארית 2014
ההיתכנות והכדאיות הכלכלית של פרויקטים סולאריים תלויות, בין השאר, בפרויקטים נוספים, שנבחנים הן בהיבטים הכלכליים והן בהיבטי הרגולציה, ובכלל זה, הפעלת חברה לחלוקה והספקת חשמל בקיבוץ, רכישת חשמל מתחנת כוח פרטית, הקמת תחנת כוח מקומית בקוגניציה ועוד.
אנו סבורים, כי שילוב פרויקטים סולאריים בצורה מחושבת ב"סל האנרגיה" של הקיבוץ או המפעל, מקטינה את החשיפה לעלויות האנרגיה לטווח ארוך ומהווה אלטרנטיבה כלכלית להשקעה ברמת סיכון נמוכה באופן יחסי. יחד עם זאת, יש לתכנן את ה"סל האנרגטי" כולו, ולבחון את ההשפעות ההדדיות שבין הפרויקטים השונים.
אנרגיה סולארית 2014
12/1/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200