חברות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2014
בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית.
את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות.
אגרה מופחתת / אגרה בשיעור מלא - גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה.
פרטים בחוזר.
חברות - תשלום אגרה שנתית לשנת 2014
2/2/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200